"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy"

Doświadczenie dydaktyczne


Zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych.

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia społeczna
 • Współczesne trendy w psychologii ogólnej
 • Psychologia kliniczna
 • Współczesne trendy w psychoterapii
 • Terapia trudności emocjonalnych i społecznych
 • Podstawy psychologii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia ogólna
 • Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania I i II
 • Psychologia osobowości
 • Psychologia stresu
 • Trening interpersonalny
 • Podstawy psychoterapii

Zainteresowania naukowe


Ulubione dziedziny psychologii.

 • Psychologi ogólna
 • Psychologia emocji
 • Rozwój emocjonalny dziecka i dorosłego
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Relacja psychologia a fenomenologia szczególnie emocjii
 • Rozwój i kształtowanie się osobowości człowieka
 • Komunikacja w relacjach interpersonalnych
 • Postawy emocjonalne
 • Psychologia komunikacji ludzi dorosłych

Informacje dla studentów


Dyżury w roku akademickim 2016/2017.

Dyżury dla studentów stacjonarnych

Środa od 12:30 do 13:15, czwartek od 12:30 do 14:00

ul. Podchorążych 2 III p. pok. 364

Dyżury dla studentów niestacjonarnych

Każda pierwsza sobota miesiąca od 10 do 11.

Indywidualnie - po ustaleniu drogą mailową.